Nhà Ở Dân Dụng _ Mr. Việt

Nhà thửa số 14, tờ bả

n đồ số 8, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Tp. HCM.