Gian Hàng Trưng Bày Đặng Lê

Đ/C: Dinh Độc Lập, Q.01, Tp. HCM