BỆNH VIỆN HY VỌNG

04, Núi Thành, Q. Tân Bình, Tp. HCM