BIỆT THỰ CỦ CHI

Biệt Thự Nhà A. Muôn, Diện Tích 2000m2