BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN BÌNH TÂN

19, Đường Số 5, P. Bình Trị Đông, Tp. HCM_Mr. Hùng