BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI _ BÌNH TÂN

01-03 Đường 32, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. HCM